Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt. Met 700 bedden is MCL een van de grootste ziekenhuizen van Nederland.

Zorg, aandacht en altijd op tijd

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden aan de Henri Dunantweg 2 is met 700 bedden een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. PBrunner neemt de zorg voor het transport van de medische bestellingen al zo’n 25 jaar voor zijn rekening. Elma Huisman: “Zij verzorgden het medisch transport zelfs al voor mijn tijd. Vooral hun flexibiliteit spreekt mij aan. Wij bellen en zij rijden voor ons. Bij PBrunner staan ze altijd voor ons in de startblokken.”

“Zij hebben zich steeds meer gespecialiseerd in medisch transport.”
De naam PBrunner is afgeleid van Postbusrunner. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie op het halen en brengen van poststukken voor bedrijven met een postbus. PBrunner verzorgt momenteel voor een kleine 200 bedrijven het dagelijkse postverkeer. Maar daarnaast is het bedrijf zich steeds meer gaan toeleggen op het transport en koerierswerk voor ziekenhuizen, apotheken, huisartsen en andere zorginstellingen. Elma: “Zij hebben zich steeds meer gespecialiseerd in medisch transport. Daar hebben ze zich echt op toegelegd.”

“Ze vinden het heel belangrijk dat het vervoer van medicatie goed gebeurt.”
Elma Huisman is heel tevreden over de zorg en toewijding die PBrunner aan medisch transport besteedt: “Ze vinden het belangrijk dat het vervoer van medicatie goed gebeurt en besteden daar heel veel zorg en aandacht aan. Eens per jaar hebben we overleg. Dan merk je dat gewoon. Ze maken onze verwachtingen altijd waar.”

“Ik heb nog nooit gehoord dat ze te laat zijn.”
De chauffeurs van PBrunner hebben veel ervaring in de zorgsector, werken volgens de GDP-richtlijnen en verzorgen ook geconditioneerd vervoer. ”PBrunner speelt goed in op onze vraag. Zo is koeltransport er op een gegeven moment bijgekomen. En ze stellen zich heel flexibel op. Ze werken buiten de reguliere tijden. En als er sprake is van barre weersomstandigheden, zoals ijzel, dan proberen ze bestellingen te combineren. Het transport van geneesmiddelen krijgt altijd voorrang. Ik heb nog nooit gehoord dat ze te laat zijn,” besluit de teammanager ziekenhuisfarmacie.